Tagged in

Kinh nghiệm phân biệt cá betta đực và cá betta cái

Kinh nghiệm phân biệt cá betta đực và cá betta cái. Khi còn là cá betta bột, bạn sẽ khó lòng phân biệt được cá đực và cá cái. Lý do là vì cơ thể chúng chưa phát triển hết cũng như chưa thể hiện hết những đặc tính sinh dục. Nhưng vào khoảng 2 tháng tuổi trở đi, có thể phân biệt được chúng bằng cách dựa vào đặc điểm dưới đây.