Nội quy điều khoản sử dụng Cá Cảnh Mini

(Cá Cảnh Mini) – Nội quy điều khoản sử dụng Cá Cảnh Mini. Đây là những điều kiện và điều khoản chung về việc sử dụng trang web Cacanhmini.com. Khi truy cập, sử dụng trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của Cacanhmini.com, người dùng đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sau:

Nội quy điều khoản sử dụng Cá Cảnh Mini

Chào mừng bạn đến với website Cá Cảnh Mini. Website này cùng với thông tin, nội dung, sản phẩm và dịch vụ trong đó (sau đây được gọi chung là “Trang Web”) được cung cấp bởi Công ty TNHH Cá Cảnh Mini (sau đây gọi là “Cacanhmini.com” hoặc “Chúng tôi”). Bản Điều khoản Sử dụng này (gọi là “Bản điều khoản”) liệt kê các điều kiện và điều khoản về việc bạn sử dụng Trang Web này.

Về việc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng

Cacanhmini.com có thể tự ý thay đổi Bản điều khoản này bằng cách cập nhật bài viết này trên Trang Web. Và xác định thời điểm Bản điều khoản mới có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi Bản điều khoản này được cập nhật, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các nội dung đã thay đổi. Vì vậy, mỗi khi ghé thăm Trang Web, bạn nên cập nhật Bản điều khoản mới nhất.

Quyền riêng tư

Cacanhmini.com đề cập tới các vấn đề liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập trong Trang Web này tại Chính sách về Quyền Riêng tư. Và chúng tôi có quyền thay đổi chính sách của mình.

Việc sử dụng thông tin và nội dung của người dùng

Miễn trách nhiệm liên quan đến Nội dung, các loại thông tin, lời khuyên, kiến nghị, thư từ, tin nhắn, bình luận, bài viết, văn bản, đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, dữ liệu… Và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được tìm thấy trên Trang Web này.

Một phần Nội dung này được lấy từ Cacanhmini.com hoặc các nhà cung cấp. Phần còn lại của Nội dung là do những người sử dụng Trang Web này (gọi là “Người dùng”) cung cấp. Ví dụ như ý kiến và quan điểm Người dùng trong các bài viết. Trả lời câu hỏi, nhật kí điện tử (blog), bản tin, hoặc diễn đàn. Cacanhmini.com không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về độ chính xác, hoàn thiện. Và mức cập nhật của bất kì Nội dung nào từ các nhà cung cấp hay từ Người dùng Trang Web.

Bất kì ý kiến, lời khuyên, phát biểu hoặc các thông tin khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi Người dùng hoặc các bên thứ ba. Bao gồm nhưng không giới hạn trong những người viết nhật kí online (blogger) đều thuộc về Người dùng hoặc bên thứ ba tương ứng và không thuộc về Cacanhmini.com.

Cacanhmini.com không chứng thực và không chịu trách nhiệm về sự chính xác và tin cậy của bất kì ý kiến, lời khuyên hoặc phát biểu trên Trang Web. Cacanhmini.com không bắt buộc phải xem trước, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kì Nội dung nào do Người dùng đăng lên Trang Web.

Dù vậy, Cacanhmini.com có quyền (nhưng không bắt buộc) xem trước, điều chỉnh, từ chối chấp nhận, loại bỏ hoặc di dời bất kì Nội dung kể trên trong Trang Web vì bất kì lí do gì.

Các nội dung trên Trang Web được cung cấp với sự mặc nhiên nhận định rằng Cacanhmini.com; các nhà cung cấp của Cacanhmini.com và người dùng đều không cung cấp các dịch vụ y dược, tư vấn, luật pháp, hoặc các dịch vụ khác. Các nội dung này được tạo ra với mục đích duy nhất là hỗ trợ tham khảo.

Nội dung do người dùng đăng tải

Người dùng phải chịu trách nhiệm với tất cả Nội dung do họ cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố trên hoặc qua Trang Web.

Khi chia sẻ thông tin, người dùng đã mặc nhiên thừa nhận và đảm bảo với Cacanhmini.com rằng các Nội dung đó không phải là tài liệu mật và người dùng có toàn quyền cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố các Nội dung này.

Nội dung do người dùng đăng tải Cacanhmini.com có quyền sử dụng sao chép, chỉnh sửa, mô phỏng, phát hành, dịch, tạo các tác phẩm tương tự, phân phối, trình bày rộng rãi và trưng bày rộng rãi (toàn bộ hoặc một phần) các Nội dung này và hoặc kết hợp nó vào các nội dung khác dưới bất kì hình thức, phương tiện hoặc kỹ thuật đã biết hoặc sẽ được phát triển trong tương lai.

Bình luận của người dùng trên trang Cacanhmini.com

  • Không vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.
  • Không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  • Không liên quan đến chính trị, tôn giáo.
  • Không đả kích lẫn nhau.
  • Không bình luận các nội dung liên quan đến đồi truỵ, khoả thân, 18+.

Những điều người dùng nên làm và không nên làm

Người dùng đồng ý tuân thủ pháp luật hiện hành, Bản điều khoản này và Danh sách những điều nên làm và không nên làm.

Quyền sở hữu và Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu

Trang Web này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Cá Cảnh Mini. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Nội dung trên Trang Web, giao diện và thiết kế của Trang Web, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, và thương hiệu hiển thị trên Trang Web và các địa chỉ (URL) của Trang Web là tài sản của Công ty TNHH Cá Cảnh Mini hoặc những cá nhân, tổ chức cấp bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

Quyền sử dụng nội dung

Cacanhmini.com cho người dùng quyền không độc nhất, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ, và bị giới hạn trong việc xem, sao chép, in ấn và phân phối Nội dung từ Trang Web với mục đích cá nhân, phi thương mại với điều kiện người dùng không được xóa bỏ hay che giấu các thông tin về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông tin về khác về quyền sở hữu có trong hoặc đi kèm với Nội dung. Bạn cũng không được sử dụng bất kì Nội dung nào trên Trang Web theo một phương thức hoặc với mục đích nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Cacanhmini.com. Tất cả các quyền không được nói rõ là được trao trong Bản điều khoản này đều mặc nhiên được giữ lại cho Cacanhmini.com.

Thông tin về nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo và thiết kế được sử dụng trên Trang Web này, dù đã được đăng ký hay chưa được đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu của Cacanhmini.com. Bạn không thể sử dụng hoặc trưng bày bất kỳ nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo hay thiết kế thuộc về Cacanhmini.com. Hoặc các trang trực thuộc mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của chúng tôi.

Liên hệ của bạn với nhà đăng quảng cáo hoặc các Bên thứ ba và các trang web khác

Các giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức đăng quảng cáo và các bên thứ ba khác trên hoặc được truy cập qua Trang Web là vấn đề của riêng họ và bên thứ ba đó.

Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, việc người dùng tham gia khuyến mãi, chi trả và nhận hàng. Và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành, hoặc các vấn đề liên quan đến các giao dịch trên.

Các liên kết này được cung cấp với mục đích duy nhất là mang lại sự tiện lợi cho Người dùng và không được hiểu là Cacanhmini.com đảm bảo nội dung, vật phẩm, hoặc dịch vụ trên các trang web của bên thứ ba này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc truy cập vào các trang này, cũng như nội dung, vật phẩm, hoặc dịch vụ trên đó.

Cacanhmini.com không đảm bảo bất kì điều gì về nội dung, chính sách riêng tư của các bên thứ ba này cũng như các vật phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba này và người dùng đồng ý rằng Cacanhmini.com không chịu trách nhiệm pháp lí về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bởi sự hiện diện của bên thứ ba trên Trang Web.

Miễn trách việc bảo đảm đối với Trang Web

Trang Web được cung cấp với tình trạng nguyên vẹn. Cacanhmini.com miễn trách cho tất cả những bảo đảm dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bất kì bảo đảm nào về khả năng có thể buôn bán, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể, và sự không vi phạm.

Cacanhmini.com không bảo đảm rằng Trang Web sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn hoặc việc truy cập Trang Web sẽ nhanh chóng, bảo mật, không bị ngắt quãng, hoặc không gặp lỗi hoặc các lỗi, nếu có, sẽ được điều chỉnh. Cacanhmini.com không đảm bảo về kết quả đạt được khi sử dụng Trang Web cũng như tính chính xác, chất lượng hoặc mức độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được lấy từ Trang Web.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Cacanhmini.com không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người dùng làm hoặc không làm dựa trên các nội dung có trên Trang Web. Người dùng đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.

Người dùng đặc biệt hiểu rõ rằng Cacanhmini.com không chịu trách nhiệm đối với hành động phỉ báng, xúc phạm, hoặc phi pháp của người dùng và các bên thứ ba.

Ngoài ra, trong bất kỳ trường hợp nào, Cacanhmini.com cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào cho dù đó là tổn thất đặc biệt, gián tiếp, vô tình, mang tính trừng phạt, hoặc mang tính hậu quả, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bất kể thiệt hại về việc sử dụng, thiệt hại lợi ích, thiệt hại dữ liệu, chi phí thu mua sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế, hoặc bất kể tổn thất nào tương tự. Dù nguyên nhân là gì, và hoặc dựa trên bất kì lý thuyết hoặc nghĩa vụ pháp lý nào, dù là vi phạm hợp đồng, trách nhiệm ngoài hợp đồng. Hoặc là hậu quả của (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web. (2) chi phí cho dịch vụ, vật phẩm hoặc Trang Web thay thế. (3) truy cập hoặc thay đổi trái phép quá trình truyền tải hoặc dữ liệu. (4) tuyên bố hoặc hướng dẫn của bất kì bên thứ ba nào về Trang Web. Hoặc (5) bất kì vấn đề nào khác có liên quan đến Trang Web.

Điều chỉnh và đình chỉ Trang Web

Tại bất kì thời điểm nào, Cacanhmini.com có thể chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc đình chỉ hoạt động của Trang Web. Hoặc bất kì phần nào của nó một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người dùng.

Hiệu lực từng phần của Bản điều khoản

Nếu bất cứ điều khoản nào của Bản điều khoản này bị toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu thì người dùng đồng ý nỗ lực hết sức để thực hiện ý đồ của các bên trong điều khoản đó. Và những điều khoản còn lại trong Bản điều khoản vẫn giữ nguyên hiệu lực.