Tagged in

nuôi tép cảnh chung với cá

nuôi tép cảnh chung với cá nào. Là thắc mắc của hầu hết các anh em chơi tép cảnh. Giải đáp thắc mắc của các anh em nuôi tép cảnh chung với cá nào. Loài cá nào thích hợp nhất để trở thành hàng xóm thân thiện với tép cảnh trong bể thủy sinh?