Tagged in

cách nuôi cá tỳ bà

Cách nuôi cá tỳ bà Cacanhmini hướng dẫn các anh em như sau. Mặc dù đây là loài cá dễ nuôi, dễ sống. Tuy nhiên thích hợp nhất là chúng sống ở môi trường nước trong, bão hoà oxi. Độ pH từ 6.0-7.5 thì mới an toàn. Nguyên nhân là vì loài cá này khá khó chịu về môi trường nước, nếu độ pH không phù hợp, chúng sẽ dễ chết. Về nhiệt độ, chủ nuôi nên duy trì 24-30 độ C. Hồ nuôi có thể trang trí thêm nhiều thực vật, rong rêu thủy sinh… Ngoài ra cần kết hợp thêm rải sỏi đá hay tạo hang động cho cá…