Tagged in

ốc dọn phân cá

ốc dọn phân cá các em ốc táo được mệnh danh là chuyên gia dọn dẹp vệ sinh hồ. Chúng giúp dọn phân cá hiệu quả. Kể cả các loại thức ăn thừa hay lá cây bị thối rữa trong hồ. Làm đẹp cho hồ thủy sinh.