Tagged in

cây thủy sinh không cần đất nền

Cây thủy sinh không cần đất nền là những loại thực vật cần rất ít chất dinh dưỡng. Nếu bạn trồng chúng dưới lớp đất nền thì chúng sẽ phát triển tốt và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện không có đất hoặc chủ nhân không có nhu cầu trồng với đất nền. Thì chỉ với hàm lượng một số chất có sẵn trong nước, những loại cây này vẫn sống tốt và khỏe mạnh. Liễu răng cưa là cây thủy sinh cần chất dinh dưỡng rất ít. Vì thế, anh em hoàn toàn có thể nuôi mà không cần chuẩn bị đất nền hay quá nhiều CO2.. Loại cây này thường được trồng làm cảnh trong hồ thủy sinh.