Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm nào. Xem tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 nên sinh con năm nào thì tốt đẹp, hợp tuổi bố mẹ nhất để mang lại may mắn, thành công cho cả con và gia đình?

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm nào

Xem tuổi sinh con, nếu lựa chọn được năm thích hợp để sinh con, không những cha mẹ có thể củng cố hạnh phúc gia đình, thậm chí em bé sẽ mang lại may mắn để cha mẹ có cơ hội thăng chức, quá trình nuôi dạy con sau này cũng thuận lợi hơn.

Để đánh giá được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ cần dựa vào các tiêu chí như: Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra kết luận đánh giá chi tiết sự xung hợp giữa các yếu tố.

Ngũ hành sinh khắc

Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Do đó chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa (1 điểm) là không tương sinh và không tương khắc với con.

Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có các cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa (1 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (0,5 điểm) là không tương hóa và không tương xung với con.

Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho các năm. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp (2 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (1 điểm) là không tương hợp và không tương xung với con.

Vậy chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi bố mẹ?

Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh gì?

Nam và nữ mạng năm 2002 tuổi Nhâm Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là Quân Trung Chi Mã, tức Ngựa Chiến. Mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc – nghĩa là Gỗ cây dương liễu.

Người sinh năm 2002 tuổi con Ngựa

Can chi (tuổi m lịch): Nhâm Ngọ

Xương con ngựa, tướng tinh con rắn

Con nhà Thanh Đế – Trường mạng

Mệnh người sinh năm 2002: Dương Liễu Mộc

Tương sinh với mệnh: Thủy và Hỏa

Tương khắc với mệnh: Kim và Thổ

Cung mệnh nam: Đoài thuộc Tây tứ trạch

Cung mệnh nữ: Cấn thuộc Tây tứ trạch

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm 2021 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2021 tuổi Tân Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

Niên mệnh của con là Thổ, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Mộc. Như vậy:

Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Mộc khắc Thổ. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Mộc khắc Thổ. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm

Thiên can của con là Tân, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Nhâm. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Sửu, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) => Hung

Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) => Hung

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Năm 2021 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (1/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 không hợp tuổi sinh con năm 2021.

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm 2022 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Mộc. Như vậy:

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Kim khắc Mộc. Mệnh con không tốt cho mệnh bố => Tiểu hung

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì Kim khắc Mộc. Mệnh con không tốt cho mệnh mẹ => Tiểu hung

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm

Thiên can của con là Nhâm, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Nhâm. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Dần, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát

Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4 điểm

Năm 2022 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 có thể sinh con năm 2022.

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Mộc. Như vậy:

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Kim khắc Mộc. Mệnh con không tốt cho mệnh bố => Tiểu hung

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì Kim khắc Mộc. Mệnh con không tốt cho mệnh mẹ => Tiểu hung

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm

Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Nhâm. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung

Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Năm 2023 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (1/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Mộc. Như vậy:

Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Mộc sinh Hỏa. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con => Đại cát

Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì Mộc sinh Hỏa. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con => Đại cát

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 4/4 điểm

Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Nhâm. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá tốt (7/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 hợp tuổi sinh con năm 2024.

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Mộc. Như vậy:

Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Mộc sinh Hỏa. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con => Đại cát

Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì Mộc sinh Hỏa. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con => Đại cát

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 4/4 điểm

Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Nhâm. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm

Địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm

Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá tốt (7/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 hợp tuổi sinh con năm 2025.

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Mộc. Như vậy:

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Thủy sinh Mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Thủy sinh Mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3/4 điểm

Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Nhâm. Như vậy:

Thiên can của con trực xung với thiên can của bố vì Bính khắc Nhâm => Hung

Thiên can của con trực xung với thiên can của mẹ vì Bính khắc Nhâm => Hung

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0/2 điểm

Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tương hình (Ngọ chống Ngọ) => Hung

Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tương hình (Ngọ chống Ngọ) => Hung

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm

Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 không hợp tuổi sinh con năm 2026.

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Mộc. Như vậy:

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Thủy sinh Mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Thủy sinh Mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3/4 điểm

Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Nhâm, thiên can của mẹ là Nhâm. Như vậy:

Thiên can của bố tương hợp với thiên can của con vì Nhâm hợp Đinh => Cát

Thiên can của mẹ tương hợp với thiên can của con vì Nhâm hợp Đinh => Cát

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 2/2 điểm

Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Ngọ, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) => Cát

Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) => Cát

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4 điểm

Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con rất tốt (9/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 hợp tuổi sinh con năm 2027.

Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là: 2030(6/10 điểm), 2034(9/10 điểm), 2035(6/10 điểm), 2039(8/10 điểm).

Chồng Nhâm Ngọ vợ Nhâm Ngọ sinh con năm 2021 có tốt không?

Năm 2021 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (1/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 không hợp tuổi sinh con năm 2021.

Chồng 2002 vợ 2002 sinh con năm 2022 có tốt không?

Năm 2022 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Nhâm Ngọ 2002 có thể sinh con năm 2022.

Chồng 2002 vợ 2002 sinh con năm nào tốt?

Các năm sinh con hợp với hai bạn là: 2024(7/10 điểm), 2025(7/10 điểm), 2027(9/10 điểm), 2030(6/10 điểm), 2034(9/10 điểm), 2035(6/10 điểm), 2039(8/10 điểm).

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

Nguồn tổng hợp.

Tổng hợp một số loài cá rất được yêu thích hiện nay, xem ngay trên Blog Cá Cảnh Mini:

Bí kíp nuôi cá Ngựa Cảnh sinh sản hiệu quả cao

Cách nuôi cá Lóc Nữ Hoàng đẹp như nữ hoàng

Cá Chép Sư Tử Trắng đang được săn lùng nhất thị trường

Cá Mún Uyên Ương Kỳ Cao cá thủy sinh siêu đẹp

Tổng hợp 10 loại cá cảnh săn mồi cực hot

Ốc táo ăn gì và ốc táo sống được bao lâu

Chuyên Mục: Xem tướng

Theo dõi Cacanhmini.com trên Google News

Bài trước
Sao Mộc Đức tốt hay xấu văn khấn cách cúng giải hạn
Bài sau
Xem ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương là bao nhiêu âm lịch

Tìm Kiếm

Bài viết cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Hiện tại chúng tôi đã đóng bình luận trực tiếp trên website để tiến hành nâng cấp. Mọi đóng góp ý kiến thảo luận bình luận trao đổi…. xin vui lòng gửi qua Gmail [email protected] của chúng tôi. Cảm ơn.