Tagged in

rêu bèo

rêu bèo có tên khoa học là Riccia Fluitans được tìm thấy ở các khu vực như sông suối, mương nước, đầm… Rêu bèo không có rễ thật và mọc theo từng tán nhỏ, sinh trưởng tốt trong bể cá. Loại cây này dùng làm lớp bảo vệ cho các loài cá nhỏ hay cung cấp thêm nguồn Oxy tự nhiên.