Tagged in

tuổi thọ cá hồng két

tuổi thọ cá hồng két thường rơi vào khoảng 8 năm. Tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và các tác nhân bên ngoài. Ví dụ như môi trường sống, cách nuôi và chăm sóc của chủ nhân… Với điều kiện nuôi ở bể trong nhà, anh em có thể sở hữu những chú cá hồng có tuổi thọ khoảng 5 năm.