Tagged in

thức ăn cho cá tỳ bà bướm

thức ăn cho cá tỳ bà bướm Cá Tỳ Bà Bướm là dòng cá cảnh ăn tạp. Chúng có thể ăn các loại lá rau luộc, tảo. Kể cả rêu và nhớt bám kính thành hồ. Bên cạnh đó, cá Tỳ Bà Sao cũng ăn các sinh vật phù du hay một phần thức ăn còn sót lại của các loài khác.