Tagged in

Nuôi cá betta chung với cá nào

Nuôi cá betta chung với cá nào? Trong trường hợp anh em nào có điều kiện và sắm hồ khá lớn cho chú betta. Anh em có thể xem xét và tham khảo nuôi thêm một số loài cá khác. Chẳng hạn như Cá mây trắng, Cá tam giác, Cá chuột, Cá lau kính…