Tagged in

giá cá tỳ bà sao

giá cá tỳ bà sao hiện nay, trên thị trường nội địa Việt Nam cá Tỳ Bà Sao rất phổ biến. Hầu hết các cửa hàng cá thủy sinh đều có bán loài cá này, lại rất đa dạng về chủng loại, màu sắc và kích cỡ. Giá dao động khoảng 8000đ đến 20.000đ/em