Tagged in

tép bị nhiễm nấm fungal infections

tép bị nhiễm nấm fungal infections từ thức ăn. Khi bị nhiễm nấm, bạn sẽ thấy tép yếu, bị thương, có sợi trắng mịn ở phần đầu hoặc bụng tép. Nếu hệ miễn dịch kém, tép có thể bị nhiễm bào tử nấm trong cơ quan nội tạng.