Tagged in

tảo cầu nhật

tảo cầu nhật có quan niệm rằng tảo cầu sẽ đem lại may mắn cho chủ nhân nuôi chúng. Thực chất tảo cầu là một thực vật thủy sinh dạng sơn tảo. Có tên khoa học là Aegagropila linnaei. Marimo là tên trong tiếng Nhật, ”Mari” ý chỉ quả bóng còn ”mo” ý chỉ các thực vật thủy sinh sống dưới nước.