Tagged in

ráy lá nhỏ

ráy lá nhỏ nằm trong top 10 loại cây thủy sinh không cần đất nền. Người ta thường buộc vào đá hoặc lũa và để chúng phát triển tự nhiên. Ngoài ra còn có sức sống tốt, dễ thích nghi.