Tagged in

phân biệt cá ngựa vằn đực cái

phân biệt cá ngựa vằn đực cái. Làm thế nào để phân biệt cá sọc ngựa đực và cá sọc ngựa cái đây? Hướng dẫn anh em cách phân biệt giữa các anh chàng cá sọc ngựa đực cá tính hay các cô nàng cá sọc ngựa cái dễ thương. Chú ý quan sát vẻ ngoài của các em ấy là có thể phân biệt được ngay.