Tagged in

ốc săn mồi

ốc săn mồi có khả năng di chuyển nhanh nhẹn và săn mồi bằng cách tiêm chất gây tê liệt vào con mồi. Rồi dùng vòi để hút thức ăn. Đừng thấy ốc săn mồi Helena nhỏ như vậy rồi khinh nha. Nó có thể ăn được những con ốc lớn hơn hẳn so với kích thước của nó. Thậm chí là cả ốc bươu vàng.