Tagged in

nuôi tép cảnh chung với cá bảy màu

nuôi tép cảnh chung với cá bảy màu. Đàn cá bảy màu có thể sống chung hòa thuận với đàn tép kiểng. Bạn chỉ cần lưu ý nên dùng hai loại thức ăn khác nhau. Một loại nổi trên mặt nước để cho cá bảy màu, cá neon ăn. Một loại chìm xuống đáy để tép kiểng có thể ăn được.