Tagged in

kỹ thuật nuôi cá ngân long

kỹ thuật nuôi cá ngân long. Cá Ngân Long còn nhỏ sẽ có màu ánh lam pha lẫn hồng cánh sen trên vây lưng. Khi trưởng thành vảy chúng sẽ to dần và thân có màu bạc ánh kim lấp lánh.