Tagged in

bệnh ở cá đĩa

bệnh ở cá đĩa phù thuộc rất nhiêu vào dàn lọc của bể cá dĩa. Vì dàn lọc không tốt sẽ sinh sôi rất nhiêu nấm ký sinh có hại cho cá. Cá đĩa rất kém nước.