Tagged in

vợ làm thịt cá rồng

vợ làm thịt cá rồng ông chồng đi nhậu quá chén, rồi ngủ quên luôn ở nhà bạn. Chị vợ giận làm sẵn tay làm thịt cá rồng kim long giá lên đến 20 triệu. Gây thiệt hại nặng nề cho ông chồng, phải tạm biệt luôn chú cá rồng giá trị.