Tagged in

tác dụng của dịch nhờn trên da cá

tác dụng của dịch nhờn trên da cá. Khi cá còn sống, dịch nhờn trên mình cá sẽ giúp cá dễ dàng bơi lội trong nước. Chất nhớt này cũng giúp cho da cá có khả năng thẩm thấu. Đồng thời ngăn chặn các chất bẩn có hại trong nước tiến vào cơ thể.