Tagged in

swordfish

swordfish là cá kiếm hay còn gọi là cá mũi kiếm. Thân hình tròn thon dài, miệng nhỏ và dài giúp chúng dễ dàng xiên con mồi. Loài cá kiếm thường sống ở các khu vực biển nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.