Tagged in

sên lá biển

sên lá biển có khả năng biến ánh nắng mặt trời thành năng lượng. Loại sên biển trông như chiếc lá này có thể sống nhiều tháng mà không cần ăn. Do lấy lục lạp từ tảo Vaucheria Litorea.