Tagged in

sên lá biển elysia chlorotica

sên lá biển elysia chlorotica lấy lục lạp từ tảo Vaucheria Litorea. Và chỉ cần có tia nắng mặt trời chiếu vào khoảng 12 tiếng là chúng có thể thực hiện quá trình quang hợp.