Tagged in

phòng bệnh thối vây cá betta

phòng bệnh thối vây cá betta. Quan trọng nhất là các anh em chủ nuôi nên thay nước và vệ sinh hồ thường xuyên. Ổn nhất là tầm một lần mỗi tuần. Nếu trong tuần quá bận, anh em nên sắp xếp thời gian cuối tuần để thay nước cho hồ cá.