Tagged in

phát hiện loài cá 81 tuổi

phát hiện loài cá 81 tuổi là bé cá già nhất thế giới. Các nhà khoa học đang rất kinh ngạc khi phát hiện một bé cá hồng có tuổi thọ lên đến 81 năm. Bé này được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Tây Úc.