Tagged in

phân biệt cá bảy màu đực cái

phân biệt cá bảy màu đực cái. Những cô nàng cá bảy màu cái lại có kích thước cơ thể lớn hơn. Đặc biệt là bụng cá cái có phần to tròn hơn so với cá đực. Khi trưởng thành cá bảy màu cái có thể đạt đến kích thước khoảng từ 4 đến 6cm.