Tagged in

ốc táo sống được bao lâu

ốc táo sống được bao lâu là thắc mắc của rất nhiều anh em nuôi ốc thủy sinh. Thông thường, sức khỏe của ốc táo phụ thuộc chủ yếu vào môi trường sống và nhiệt độ. Nếu nhiệt độ và môi trường thích hợp thì ốc táo có thể sống được 3 năm.