Tagged in

ốc nhảy

ốc nhảy là một họ ốc biển cỡ lớn và vừa. Ốc nhảy làm món gì ngon? Ốc nhảy hấp sả, ốc nhảy sốt sa tế, ốc nhảy xào bơ tỏi, ốc nhảy nướng mọi… đem đến hương vị thèm thuồng, khó quên.