Tagged in

nuôi cá trạng nguyên đúng chuẩn

nuôi cá trạng nguyên đúng chuẩn. Cá Trạng Nguyên ưa sống trong những vùng nước chảy mạnh. Vì thế, anh em cần lắp đặt hệ thống lọc khí mạnh. Nước trong hồ có thể phải pha thêm muối biển.