Tagged in

men vi sinh làm trong nước

men vi sinh làm trong nước là cách giúp bạn tạo ra hệ vi sinh vật phát triển mạnh trong thời gian ngắn. Hiện nay trên thị trường, có khá nhiều các chế phẩm sinh học cung cấp men vi sinh cho hồ cá cảnh. Nhìn chung, có hai dạng thường gặp là men vi sinh dạng lỏng và men vi sinh dạng bột.