Tagged in

cá betta nuôi chung với cá gì

Cá betta nuôi chung với cá gì? Với những bể cá nhỏ chỉ tầm khoảng 19 lít nước. Có lẽ bạn chỉ nên nuôi 1 mình cá Betta mà thôi. Trong điều kiện bể đủ lớn và có thể tích từ 38 lít nước trở lên. Thì bạn có thể xem xét nuôi thêm vài loại cá khác để làm bạn với cá Betta.