Tagged in

bệnh nấm trắng ở cá đĩa

Bệnh nấm trắng ở cá đĩa là xuất hiện các đốm trắng trên vẩy ngoài da của cá. Bệnh sẽ làm mất thẩm mỹ các chú cá dĩa xinh đẹp. Đồng thời cũng là cá yếu dần.