Tagged in

tép rili đen

tép rili đen là loại tép rili rất dễ nuôi, khả năng thích nghi tốt với môi trường. Tép rili đen thì vẻ ngoài chủ yếu là màu đen. Chúng cũng dễ nuôi như tép đỏ và tép vàng.