Tagged in

rau đắng biển

rau đắng biển có tên khoa học là Bacopa monnieri. Rau đắng biển có thân cây dài, lá nhỏ mọc xen kẽ. Hoa màu trắng và có nhị vàng đặc trưng. Loại cây này cũng khá dễ trồng, ưa đất mùn.