Tagged in

rắn culi

rắn culi hay còn gọi là cá chạch rắn culi. Thân cá dài giống rắn ăn cả chất thải. Cá chạch rắn culi còn ăn cả chất thải, nên được mệnh danh là chuyên gia vệ sinh tầng đáy trong hồ thủy sinh.