Tagged in

ông cá noel

ông cá noel Cá vàng đội nón ông già Noel khiến em ấy nổi bật và sành điệu nhất bể. Chủ nhân chia sẻ là để trở thành ông cá Noel. Em ấy cần phải thật đầm tính và không quậy phá.