Tagged in

longfin cardinalfish

longfin cardinalfish là những chú cá Sơn Banggai có nguồn gốc từ Indo-Pacific. Để nuôi cá Sơn Banggai, anh em cần chuẩn bị bể cá có thể tích từ 114 lít trở lên. Nhiệt độ nước thích hợp khoảng 25°C – 28°C, độ pH từ 8.1 – 8.4.