Tagged in

lợi ích lá bàng cho cá cảnh

lợi ích lá bàng cho cá cảnh là làm sạch môi trường nước, giúp cá không bị căng thẳng. Đặc biệt, ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập và phần nào bảo vệ cá betta khỏi bị nấm.