Tagged in

bệnh đốm đỏ ở cá đĩa

bệnh đốm đỏ ở cá đĩa do vi trùng gây ra trên thân cá đĩa. Bệnh này nếu không điều trị kịp thời. Cá dĩa của bạn có thể sẽ chết vì bị lỡ loét biếng ăn.