Tagged in

tuổi thọ cá sam

tuổi thọ cá sam là bao lâu, cá sam có thể sống được đến bao nhiêu năm. Cùng Cacanhmini tìm hiểu về cá sam. Cũng như cách chăm sóc, chuẩn bị bể nuôi, điều kiện về nguồn nước, nhiệt độ. Đặc biệt tìm hiểu các loại thức ăn cho cá sam.