Tagged in

tuổi thọ cá koi

tuổi thọ cá koi trung bình là khoảng từ 40 đến 60 năm. Tuy nhiên, có trường hợp cá Koi có thể trạng tốt. Và được chăm sóc trong điều kiện tốt, tuổi thọ kéo dài hơn. Cá chép Koi có thể sống đến 230 năm.