Tagged in

thỏ biển

thỏ biển là tên gọi khác của loài Sên biển Jorunna Parva. Nhờ vẻ ngoài trông không khác gì với một chú thỏ nhỏ xinh. Đôi tai của loài thỏ biển thực chất là cơ quan cảm giác, giúp em ấy tìm đường đi dưới đáy biển. Đồng thời còn có thể ngửi được hương vị, hóa chất trong nước và đi tìm mồi.