Tagged in

tép sulawesi

tép sulawesi thuộc một trong những loại tép hơi khó nuôi. Nuôi tép sulawesi đòi hỏi yêu cầu về nồng độ pH trên 8. Đồng thời cũng phải lưu ý đến nhiệt độ trên 26 độ C.