Tagged in

tép ôm trứng bao lâu thì đẻ

tép ôm trứng bao lâu thì đẻ là câu hỏi của nhiều anh em nuôi tép cảnh. tép cảnh ôm trứng trong vòng 24 giờ. Khi giao phối thành công, tép cái thường tìm những nơi có vị trí cao để ẩn náu. Nếu không có những tép khác. Đến quấy rầy thì tép cái có thể đẻ trứng ở nơi đó.