Tagged in

tép cảnh xả trứng

tép cảnh xả trứng hay tép cảnh sinh sản bỏ trứng là tép cái. Trong quá trình mang thai thì dùng chân sau thả bớt trứng đi. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do tép cái bị hoảng sợ hoặc do sốc môi trường…