Tagged in

tép cảnh đẻ trứng hay con

tép cảnh đẻ trứng hay con trả lời cho câu hỏi này. Tép cảnh đẻ trứng và thường ôm trứng trong vòng 24 giờ. Thân của tép cái thường cong thành hình chữ S để đẻ trứng.