Tagged in

tép cảnh bỏ trứng

tép cảnh bỏ trứng là tép cảnh xả trứng, tép cái trong quá trình mang thai thì dùng chân sau thả bớt trứng đi. Anh em cần quan sát và theo dõi tép kỹ lưỡng, hạn chế tình trạng tép cảnh bị sốc hay thay đổi môi trường một cách đột ngột.