Tagged in

tép bị nhiễm khuẩn bacterial infection

tép bị nhiễm khuẩn bacterial infection sẽ khá nguy hiểm. Vì nếu không được phát hiện kịp thời, tép cảnh có thể dễ dàng bị chết sau vài ngày. Bên cạnh đó còn do nguyên nhân nhiệt độ thay đổi đột ngột hoặc trong giai đoạn chuyển mùa…